Colofon

IJsselfilm.nl is de site waarop we het project IJsselFilm  laten zien.

De site is gemaakt door Gerard Hendrix (HX) in opdracht van de projectgroep IJsselFilm.

Foto's: Gerard Hendrix, Dirk Jan van Swaay, Erwin Zijlstra

Auteursrecht
Alle afbeeldingen op ijsselfilm.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dit dan melden via [email protected]

De informatie op de website ijsselfilm.nl is samengesteld met de grootst mogelijke zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Erica van Swaay is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie, diensten of anderszins langs elektronische weg. IJsselFilm aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
maart 2021